Thời trang nữ
Thời trang nam
Mẹ và Bé
Thực phẩm
Hóa mỹ phẩm
Công nghệ
Hàng gia dụng
Xe cộ, Thể thao
Nội thất, Ngoại thất
Bất động sản
MuaMua.vnĐiều khoản sử dụngThỏa thuận sử dụng

Thỏa thuận sử dụng

Khi truy cập tới website MuaMua.vn., Quý Khách có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối internet và truy cập tới MuaMua.vn. Đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối internet và truy cập tới website MuaMua.vn.

Quý Khách đồng ý chỉ truy cập và dùng website MuaMua.vn với các mục đích hợp pháp như tham khảo thông tin, đặt mua hàng hoặc sử dụng các dịch vụ do MuaMua.vn cung cấp. Quý Khách có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với:

(1)   Việc Quý Khách sử dụng dịch vụ, hàng hoá do website MuaMua.vn cung cấp.

(2)   Phương tiện liên lạc mà nhờ đó, Quý Khách nối modem, máy tính hoặc các thiết bị khác của Quý Khách tới website MuaMua.vn


Truy cập tới website MuaMua.vn, Quý Khách đồng ý sẽ không:

(1)   Hạn chế hoặc ngăn cản người khác sử dụng và hưởng các tính năng mà MuaMua.vn cung cấp.

(2)  Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, phản động, liên quan đến chính trị ; đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu khích ; khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm ; hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, quốc gia, hay luật quốc tế nào.

(3)   Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp.

(4)  Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác làm ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống MuaMua.vn.

(5)  Thay đổi, làm hư hại hoặc xoá nội dung bất kỳ trên website MuaMua.vn (loại trừ các nội dung thuộc sở hữu của Quý Khách), hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website MuaMua.vn


Mua hàng trên trên website MuaMua.vn, Quý Khách đồng ý rằng:
 
(1)   Chấp nhận các chính sách bán hàng của MuaMua.vn và tuân thủ các quy định về giao nhận, vận chuyển, thanh toán, trả hàng đã được đăng tải công khai tại mục “Điều khoản sử dụng” trên trang “Giới thiệu” của website MuaMua.vn.

(2)   Cam kết trách nhiệm thanh toán theo quy định của hình thức thanh toán mà Quý Khách chọn lựa khi thực hiện đặt mua hàng.


Những thay đổi điều khoản sử dụng

Nếu chúng tôi có những thay đổi về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách, chúng tôi sẽ thông báo bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy nhất trên trang web MuaMua.vn. Quý Khách đồng ý rằng, thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho Quý Khách về những thay đổi nói trên. Quý Khách đồng ý rằng nếu tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là Quý Khách chấp nhận và đồng ý qui định được sửa đổi. Trường hợp Quý Khách không đồng ý với những thay đổi trong bản qui định mới, Quý Khách có quyền gửi thông tin không đồng ý cho MuaMua.vn thông qua công cụ có sẵn kèm trong bản thông báo được đăng.


Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể đăng tải, chỉnh sửa, thêm, bớt các nội dung của ĐKSD này theo tình hình thực tế hoạt động, mà không cần báo trước cho Quý Khách. Quý Khách đồng ý rằng nếu Quý Khách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi ĐKSD được cập nhật, việc đó có nghĩa là Quý Khách đã chấp nhận theo bản ĐKSD đã được cập nhật.